Schilderijen 1990-1999

In het interieur van het doek Op een zonnige dag spelen de verticale lijnen andermaal de hoofdrol. Het deurenspel tast de ruimte af en brengt zo onrechtstreeks het landschap in beeld. De uitdeinende slagschaduwen en de deurkrukken vestigen de aandacht op de villa met tuin aan de einder.

 

Mede onder invloed van een hernieuwde kennismaking met de fresco's in het San Marcoklooster te Firenze krijgen de voorwerpen in het beeldend oeuvre van Antoon De Clerck een grotere zuiverheid. Dat is bv. goed te zien in Hulde aan Fra Angelico. De voorwerpen baden in een sfeer van stilte, liefde en verwondering voor het mooie in de natuur. Maar tegelijk gaat er een poëtische kracht van uit en een geestelijke dimensie die naar het transcendente neigt. De frisse kleuren en de onderliggende toon van vreugde staan haaks op de negatie van de hogere waarden in onze hedendaagse samenleving. De graspartij absorbeert door een losse verftoets en de lichte kleurtonaliteiten het zonlicht, waarbij de koelere tinten van het bloemenperk de gevoelige en warme manier van schilderen nog sterker laten uitkomen. Enkel de ijle lichtblauwe kleurenbanden van het raam suggereren de aanwezigheid van een binnenruimte. Het schuin geplaatste verbindingselement onderaan het tafelblad, dat parallel loopt met het gazon, heeft tot doel de grafisch aangeduide tafelpoot dichter bij de overige elementen van de compositie te brengen.

 

In 1982 schilderde Antoon De Clerck het schilderij Robert Mangolds Red-Green x Within x of Fridericianum. Het was de voorbode van wat uiteindelijk midden in de jaren negentig uitgroeide tot een reeks 'museumschilderijen'. Het was niet zijn bedoeling een inventaris op te maken of kopieën te schilderen van grote meesterwerken, neen, hij wilde zijn eigen visie op de schilderkunst van de 20ste eeuw plastisch vastleggen en in een soort fictief museum aan het publiek voorstellen. De fascinatie voor de ruimte en het licht blijft echter van primordiaal belang. De betrokken kunstwerken worden in het licht van de belangstelling gebracht en onder het ondefinieerbare en fascinerende licht van De Clerck geplaatst. Vandaar de beschrijvende titel van de tentoonstelling Highlights in de Schilderkunst van de 20ste eeuw die in 1997 plaatsvond in het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst te Oostende.

 

De dans van Matisse in het licht en de ruimte van het museum, 1995 olie op doek, 140 x120 cm

Schilderij in bezit van: in bruikleen PMMK Oostende

 

Jasper Johns in het Museum voor Moderne Kunst, 1995 olie op doek, 120 x 165 cm 
Schilderij in bezit van: particulier