Schilderijen 2000-....

In de periode 1998-1999 onstonden een serie schilderijen 'Omtrent verkavelingen'. Het thema liet hem in 2000 niet los en dat leverde nog een aantal schilderijen op, zowel op doek als op papier dat op een houten ondergrond werd gemaroufleerd.

 

Een thema dat Antoon De Clerck al jarenlang begeestert betreft de relatie tussen de Mens, de Kunst en de Natuur. De schilder werkt dat thema op zijn alomgekende manier uit.

 

Het was liefde op het eerste gezicht toen Antoon De Clerck in mei-juni 2000 de architecturale poëtica van Louis Barragan leerde kennen en intens ging bestuderen. Hij herkende meteen een artistieke verwantschap. In de eerste plaats daar waar het gaat om de integratie van natuur en architectuur, in de tweede plaats als muralist. Ook qua sfeerschepping hebben beide protagonisten raakpunten: een zekere vorm van contemplatie, sereniteit, stilte en intimiteit. In de schilderijen 'Hommage aan Barragan' evoceert de schilder de architecturale poëtica van de bouwmeester. Maar hij voegt er uiteraard eigen kenmerken en zienswijzen aan toe. In deze schilderijen zijn architectuur en natuur als compositie van enerzijds absolute vrijheid en wildgroei, anderzijds van strakke lijnen en kunstmatige orde.

 

Hommage aan Luis Barragan

Vanaf 1996 tot 2001 schilderde Antoon De Clerck hoofdzakelijk schilderijenreeksen. Dit zijn schilderijen die onder een noemer kunnen worden vervat. Hier verwijzen we de kijker door naar de rubriek 'Artistieke projecten'